Inzetten Registratie Applicatie

 

De verbindingsdiensten en de (plv) coördinatoren verbindingen van de afdelingen melden het gebruik van verbindingsapparatuur tijdens een oefening of inzet aan via een on-line applicatie die door een vrijwilliger van de VBD Drenthe is ontwikkeld. Ook de aanvraag van extra verbindingsmiddelen bij de verbindingsdienst verloopt via deze applicatie. Hiermee is er overzicht welke verbindingsinzetten er zijn in Noord.

 

 

 

Het doel van deze applicatie is:

  • Overzichtelijk maken gebruik verbindingsmiddelen in het district
  • Overzicht gebruik frequenties in het district
  • Beheer verbindingsmiddelen
  • Melden reparaties en het opbouwen van een historie

 

Heeft U vragen over deze applicatie? Mail naar ira@vbdnoord.nl