Even voorstellen…..

Rode Kruis Verbindingsdienst:

“De ondersteunende dienst van het Rode Kruis die de communicatie verzorgt ten tijde van rampen, calamiteiten, groot en kleinschalige evenementen, en gedurende het hele jaar”.

De Verbindingsdienst Noord is een samenwerkingsverband tussen te verbindingsdiensten van de districten Drenthe, Friesland en Groningen. Deze samenwerking bestaat al langere tijd. Bij grote inzetten ondersteunen we elkaar met materiaal en mensen, maar ook op beleidsgebied en in het kader van opleiding vindt samenwerking plaats.