Dienstverlening

 

 

 

Dienstverlening

De Verbindingsdienst  valt onder het district en is een ondersteunende dienst op het gebied van radiocommunicatie, telefonie en noodstroomvoorzieningen, en wordt ingezet bij evenementen hulpverlening en grootschalige inzetten. Zij verzorgt mobilofoon en portofoon verbindingen over kleine en grotere afstanden, hierbij wordt gebruik gemaakt van relaisstations. Telefonie verbindingen op kleine schaal behoort ook tot haar mogelijkheden evenals noodstroomvoorzieningen. Tijdens de inzet verzorgt zij de uitgifte en instructie aan de gebruikers, coördineert de hulpverlening en werkt nauw samen met de andere partners in de hulpverleningsketen. De plaats waar de coördinatie en aansturing plaats vindt kan in een ter beschikking gestelde ruimte zijn of in 1 van de 2 Verbinding commandowagens. Vanaf de aanvraag tot verbindingsondersteuning, tot aan het eind van de inzet, wordt de ondersteuning van A tot Z verzorgd. Evenementen waarbij het Rode Kruis de medische eerste hulpverlening verzorgt, kan de organisatie eventueel ook gebruik maken van verbindingsapparatuur. Hiervoor wordt hun later een rekening gepresenteerd. De kosten voor het gebruik zijn landelijk vastgesteld. Verbindingen t.b.v. de organisatie worden op de daarvoor bestemde (huur) frequenties gedaan.

Werkwijze:

Voortraject

 • Inventariseren verbindingsbehoefte
 • Opstellen verbindingsschema
 • Aanbieden offerte
 • Akkoord verbindingsinzet door de aanvrager
 • Inzet gereed maken van het communicatie materiaal (programmeren)

Inzet

 • Laden portofoons
 • Opzetten verbindingsnetten
 • Inrichten verbindingscentrum (“NCS of dubbel 0”)
 • Zonodig inbouw mobilofoons in voertuigen
 • Uitgifte portofoons
 • Instructie gebruikers
 • Bediening basispost van de verschillende netten (leveren centralisten)
 • Voicelogging
 • Registratie van handelingen in de Centrale Meldkamer Applicatie of in de NRK logger of ander elektronisch logprogramma
 • Inname apparatuur en zonodig weer laden en gereedmaken voor de volgende dag
 • Ontmantelen verbindingsnetten en verbindingscentrum
 • Opruimen materiaal

Nazorg

 • Controle van het verbindingsmateriaal
 • Zonodig gesprekken van de voicelogging op cd branden
 • Zonodig uitdraaien beschikbaar stellen van de Centrale Meldkamer Applicatie en/of NRK logger
 • Gegevens verzamelen voor het opstellen van de rekening (rekening wordt verstuurd vanuit het Districtskantoor van het Rode Kruis)
 • Korte inventarisatie van de inzet m.b.t. verbindingstechnische zaken en procedures
 • Evaluatie van de inzet tijdens de bijeenkomst van de Verbindingsdienst

Verbindingstechnische mogelijkheden:

N.a.v. de inventarisatie van de verbindingsbehoefte wordt gebruik gemaakt van een simplex dan wel semi duplex netwerk. Dit kunnen enkelvoudige, gekoppelde of cochannel netwerken zijn. Alle relais netwerken zijn beveiligd met TQ. Hiermee worden alleen gebruikers toegelaten welke de juiste code tijdens hun uitzending meesturen. Meestal heeft de 00 de coördinatie en aansturing over het netwerk. We noemen dit een “gesloten netwerk”. Het is mogelijk de  00 te roepen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van het zogenaamde “Aanvraag Spraakcontact” principe. De gebruiker stuurt een 5 TVO code uit, waarop de 00 de gebruiker terug roept. Zonodig kunnen de portofoons worden uitgerust met een selectieve ontvanger. Hiermee wordt het mogelijk om een portofoon te alarmeren. Deze gebruikers kunnen, bijvoorbeeld tijdens overleg, de portofoon op toonslot zetten. Heeft iemand deze gebruiker nodig kan de 00 een 5 TVO toon uitsturen waarmee de portofoon “open” gaat en een akoestisch alarm laat horen. Voor hele grote inzetten waarbij de verbindingsbehoefte niet vanuit de eigen Verbindingsdienst toereikend is, wordt gebruik gemaakt van personele en/of materiele bijstand van een ander district.