Materiaal

Het Rode Kruis maakt gebruik van het digitale communicatiesysteem DMR, Digital Mobile Radio, van Motorola, Het netwerk is opgebouwd met SLR5500 repeaters, DM4601e mobilofoons en DP4801e portofoons. Alle districten beschikken over deze apparatuur en voor de verschillende lokaties en werkgroepen is ook apparatuur beschikbaar.